آموزش خرید پنل پیامک MyPayamak

آموزش خرید پنل پیامک MyPayamak

سعی ما در پیامک من بر این بوده که تا جایی که امکان دارد پروسه ثبت نام و خرید را برای مشتریان گرامی پیامک من ساده کنیم. ولی جهت راهنمایی بیشتر این آموزش نیز از پروسه خرید تهیه شده که براحتی می توانید با دنبال کردن آن خرید خود را نهایی کنید.

مشاهده