ارسال پیامک به لیست سیاه مخابرات ممنوع است

ارسال پیامک به لیست سیاه مخابرات ممنوع است

همه افرادی که از طریق یکی از اپراتورهای مخابرات تبلیغات پیامکی خود را مسدود کرده اند جزو بلک لیست بحساب می آیند. در پنل پیامک من، شما برای ارسال پیامک به لیست سیاه تنها کافیست…

مشاهده