ارسال پیامک با نام تجاری

ارسال پیامک با نام تجاری

یکی دیگر از قابلیت های پنل پیامک من ارسال پیامک با نام تجاری است. در این شیوه ارسال به جای اینکه شماره از اپراتور ۱۰۰۰-۲۰۰۰- ۳۰۰۰-۵۰۰۰ روی گوشی مخاطب درج شود نام شرکت شما به عنوان فرستنده پیامک مشخص باشد این شیوه ارسال این امکان را به شما می دهد که از دیگر پیامک های  تبلیغاتی متمایز شوید.

مشاهده