ارسال پیامک با نام تجاری

ارسال پیامک با نام تجاری

یکی دیگر از قابلیت های پنل پیامک من ارسال پیامک با نام تجاری است. در این شیوه ارسال به جای اینکه شماره از اپراتور ۱۰۰۰-۲۰۰۰- ۳۰۰۰-۵۰۰۰ روی گوشی مخاطب درج شود نام شرکت شما به عنوان فرستنده پیامک مشخص باشد این شیوه ارسال این امکان را به شما می دهد که از دیگر پیامک های  تبلیغاتی متمایز شوید. در این شیوه ارسال پیامک با نام دلخواه شما و از طریق پنلی که از پیامک من دارید انجام می شود، این روش ارسال از طریق اپراتورهای همراه اول و ایرانسل انجام می گردد و به جای شماره ، نام تجاری اختصاص یافته در صفحه تلفن مشترک نمایش داده می شود.

مزایای ارسال پیامک با نام تجاری

روزانه حجم زیادی پیامک از طریق خطوط اختصاصی و یا عمومی ارسال می گردد اگر شرکت شما نیاز دارد برای معرفی برند و متمایز کردن بهتر آن با سایر انواع پیامک های تبلیغاتی اقدامی انجام دهد مناسبترین شیوه ارسال پیامک با نام تجاری است زیرا زمانی که شما با نام تجاری برند خود ، ارسال پیامک انجام می دهید ، اکثر این پیامک ها برای دریافت کننده پیامک جذابیت بالاتری دارند.

 تعرفه ارسال پیامک با نام تجاری

تعرفه ارسال  پیامک با نام تجاری وابسته به نوع خط اختصاصی خریداری شده دارد ، به عن.ان مثال اگر شما نام تجاری را برای اپراتور ۵۰۰۰ در خواست دهید تعرفه ارسال شما متناسب با تعرفه اپراتور ۵۰۰۰ محاسبه می گردد

ارسال به بلک لیست با نام تجاری

این شیوه ارسال در حالت عمومی امکان ارسال به بلک لیست را ندارد ، اما شما می توانید بعد از فعال شدن پنل وخرید خط اختصاصی ابتدا آن را به خط خدماتی اختصاصی تبدیل نمایید  و سپس درخواست ارسال پیامک با نام تجاری را داشته باشید تا بتوانید به بلک لیست نیز ارسال پیامک داشته باشید.

تعرفه فعال سازی ارسال پیامک با نام تجاری

هزینه فعالسازی ارسال با نام تجاری به ازای هر نام تجاری ، ماهانه ۱۱ میلیون تومان یا سالانه ۱۱۰ میلیون تومان می باشد که مالیات بر ارزش افزوده نیز به این مبلغ اضافه می گردد .